Nástěnka - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nástěnka

Komunisté na "dvojce" sněmovali

Ve znamení blížícího se IX. sjezdu KSČM, jenž se bude konat v květnu 2016, se uskutečnila také konference okresní stranické organizace v Praze 2. Delegáti na ní kriticky zhodnotili uplynulé období od poslední okresní konference v roce 2013 a vytýčili úkoly do budoucna. Výrazným rysem konference byla i kritika, kterou považuje okresní stranická organizace za jeden z významných prostředků zlepšení své činnosti. Tato kritika se týkala okresního výboru, základních organizací i vedení strany.
Pokud jde o okresní stranickou organizaci, konference ve svém usnesení ukázala cestu k řešení problémů, jejichž splnění znamená další krok vpřed v životě této organizace. Tato cesta mj. spočívá ve zvýšení aktivity svých členů, ve zkvalitnění politickoorganizační práce a v účinnější komunikaci s občany, i s pomocí elektronických prosdtředků.
Konference ve svém závěru zvolila nový okresní výbor a předsedu okresní stranické organizace, jímž se
opět stal RNDr. Milan Macek, CSc.


 

Připomněli jsme si 70. výročí osvobození
(27. 4. 2015, náměstí I. P. Pavlova)

Sedmadesáté výročí osvobození si připomněli občané hlavního města také besedou na náměstí I. P. Pavlova, kterou připravil Obvodní výbor KSČM v Praze 2. Jak ukazuje naše fotogalerie, občané v průběhu celého odpoledne si vyslechli názory poslanců Parlamentu ČR a zastupitelů hl. města Prahy za KSČM, týkající se aktuálních vnitropolitických otázek, včetně komunálních, i zahraničněpolitických problémů. Zvláště se pak poslanci a zastupitelé vyjádřili k odkazu 70. výročí osvobození, který v současnosti vidí v udržení míru, jenž je vážně ohrožen militantní politikou Spojených států a jejich satelitů. Souhlas s tím vyjádřili i mnozí Pražané svými podpisy na petičních arších proti hrozbě války a na podporu míru v Evropě a ve světě.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky