Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

2. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 6. dubna 2022

Pozvání na zasedání obvodního výboru (OV) přijal místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča, aby s členy OV a předsedy základních organizací besedoval o rusko-ukrajinském konfliktu. Z besedy vyplynul závěr, že jediným řešením tohoto konfliktu, jenž ve prospěch svých zájmů podporují zejména Spojené státy, jsou mírová jednání. Okresní výbor se také zabýval podporou prezidentského kandidáta za KSČM J. Skály a zprávou o hospodaření okresní organizace v uplynulém období. Pozornost věnoval i komunálním volbám, které budou pro komunisty a sympatizanty KSČM v Praze 2 v příštích týdnech a měsících úkolem číslo jedna.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. února 2022

Bezprostředně po okresní konferenci se uskutečnilo zasedání nově zvoleného okresního výboru KSČM. Jediným bodem programu byla volba výkonného výkonného výboru, kterou řídil RNDr. Milan Macek, CSc., jehož okresní konference opět zvolila za předsedu OV KSČM v Praze 2.


Ovodní
konference KSČM v Praze 2 dne 23. února 2022

Otevřenost, kritika a sebekritika charakterizovaly jednání komunistů druhého pražského obvodu. Zpráva i diskuze se vyznačovaly hledáním východisek ze stranické krize, jež vyvrcholila v loňském roce, kdy se KSČM nepodařilo v parlamentních volbách zaujmout poslanecká křesla. Příčinu toho vidí komunisté v Praze 2 i ve ztrátě identity strany, která se postupně odkláněla od historických kořenů svého vzniku  a začínala mít reformní charakter volební strany, v níž převládl pragmatismus a voluntarismus. Jak bylo řečeno, to ve svých důsledcích také negativně ovlivnilo iniciativu základních organizací a růst členské základny. A zejména pak to, že sympatizanti, především mladí lidé, ztráceli důvěru v KSČM, včetně zájmu podílet se v jejím rámci na radikálním levicovém hnutí. K řešení těchto nedostatků jak ve vnitrostranickém životě, tak v působení strany na veřejnosti má přispět usnesení, které komunisté přijali. Zavazuje okresní stranickou organizaci k zlepšení své činnosti ve vztahu k občanské veřejnosti druhého pražského obvodu, hlavně v předvolebním období do zastupitelstva. Ve spojení s tím se okresní stranická organizace bude orientovat i na případnou kritiku plnění volebních programů stran v nynějším zastupitelstvu a tvorbu vlastního volebního programu, s nímž letos předstoupí před voliče v komunálních volbách. Pokud jde o otázky vnitrostranického charakteru, konference mj. uložila, aby okresní stranická organizace v rámci svých možností a kompetencí napomohla tvorbě politického programu strany s jednoznačnou marxistickou orientací, k němuž by měl 11. sjezd KSČM, který se uskuteční letos v květnu, položit základy. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky