Zpravodaj číslo 2/2012 (prosinec 2012) - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zpravodaj číslo 2/2012 (prosinec 2012)

Zpravodaj OV

Svůj k svému

Svůj k svému aneb vrána k vráně sedá. Toto staré české pořekadlo se stává stále více aktuálním. Nedávno k tomu přispělo i parlamentní hlasování. Aby státostrana, vlastním jménem ODS, prosadila se svými bratry v triku zákony, jako například církevní, s nimiž většina lidí u nás nesouhlasí, narychlo povolala, po veletočích svých poslanců, náhradníka. Přitom sáhla, jak jinak, takříkajíc do příbuzenstva a vzala za vděk kmotříčkem, který má máslo na hlavě a soud na krku.

Tím jsme byli (pokolikáté už?) se všemi poctivými občany České republiky podvedeni také my, kteří žijeme nebo působíme v druhém pražském obvodu. Ke cti nám může sloužit, že jsme řekli na několika protestních mítincích připravených okresním výborem KSČM Prahy 2 své rozhodné NE současné nicotné vládě a jejím přisluhovačům.
Avšak ještě není, jak praví jiné české pořekadlo, všem dnům konec. Svou hluchotou a slepotou si Nečasova vláda podřezává pod sebou větev. Bezděky tak přikládá další polínka k plamínku, jenž se pomalu, ale jistě rozhořívá a dříve nebo později nenávratně sežehne veškeré „dobré úmysly,“ jimiž nám Nečas a jemu podobní dláždí cestu k „lepším zítřkům.“

Považujme za tento plamínek i parlamentní volby. Nejlépe předčasné.

Red.

Hrátky s byty pokračují

V druhém pražském obvodu vstoupila do finále další vlna privatizace bytového fondu. Jaké názory na ni mají Zastupitelé MČ Praha 2? Některé z těchto názorů alespoň ve zkratce zveřejňujeme.

Michal Toman, ČSSD: Prodej bude výhodný pouze pro ty, kteří mají několik miliónů v hotovosti. Je třeba zrušit diskriminující cenu za metr čtvereční. Výnosy z prodeje bytů mohou být v řádu stovek miliónů korun, přitom nebylo řečeno, jak s těmito výnosy radnice naloží.
Daniel Kůta, OSB: Cena při třetí vlně privatizace, která se uskutečnila v letech 2005-2007 byla tři až sedm a půl tisíc korun za metr čtvereční. Nové ceny jsou třikrát až pětkrát vyšší. OSB usiluje o ceny, které by naplnily smysluplnost a cíle prodeje a to v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb.

Radnice ale hodlá do tohoto zákona násilně zasáhnout formou „metodiky pro znalce“ a ceny ovlivnit, tedy zvýšit.
Michal Uhl, SZ: Cena je vždy klíčová. Kupující chce cenu co nejnižší, prodávající co nejvyšší, jde tudíž o obchod. Prodávaný majetek je majetkem veřejným a nelze jej prodávat pod rozumnou cenu. V posledním roce jsme zpřesnili pravidla prodeje. To umožní nájemníkovi také předložení oponentního znaleckého posudku, čímž se snad zmírní jeho pocit, že je brán v obci na hůl. Zastupitelstvo se rozhodlo pro minimální cenu 22 tisíc korun za metr čtvereční.
Jan Vaněk, ODS: Přijaté změny dávají nájemníkům možnost volby a nepovedou k prodeji obecního majetku pod cenu. Nájemník má možnost opatřit si na své náklady oponentní posudek, který se zohlední, nebude-li se lišit od znaleckého posudku zadaného radnicí o více než deset procent, přičemž však nesmí klesnout minimální cena za metr čtvereční pod 22 tisíc korun.
Otto Schwarz, TOP 09: Spravedlnosti se nedobereme, ať nastavíme pravidla prodeje sebedokonaleji. Začněme konečně vnímat prodej bytů jako standardní obchodní vztah. Kupující buď nabídku přijme, anebo může i nadále požívat privilegia nájemce obecního bytu.

(jk)

Ohlédnutí za senátními volbami v Praze 2

Také v Praze na Vinohradech bylo v předvečer voleb do krajů a senátu nezvykle rušno. Většina politických stran se rozhodla ještě na poslední chvíli zaujmout co nejvíce občanů Prahy 2, aby volili kandidáty na senátory právě za jejich stranu. Od náměstí I. P. Pavlova až k náměstí Míru se střídaly agitační stánky, počínaje Stranou zelených a konče ODS, která se rozmáchla tak, že zabrala téměř celé náměstí Míru.
Pouze u stanice tramvaje se jim postavila Komunistická strana Čech a Moravy. Na rozdíl od ODS, která se voličům podbízela zlevněným vuřtem za desetikorunu nebo vínem za pětikorunu, oslovovala KSČM budoucí voliče drobnými dárky a hlavně Haló novinami, ve kterých vysvětlovala své postoje k současné hospodářské a vládní krizi.

Zajímavé bylo, když se některé aktivistky KSČM rozhodly rozdávat Haló noviny občanům stojícím ve frontách na levné odeesácké pochutiny. Téměř každý si zde tyto noviny se zájmem vzal. Zajímavé byly i reakce některých přítomných v odeesáckých frontách, kteří se s aktivistkami KSČM dáli do řeči.
Například pán, který se teprve posléze představil jménem Jiřičný, sám si o Haló noviny řekl a přitom se dal do hovoru o dnešních poměrech v naší republice. Jeho rodina emigrovala v roce 1969 do Švýcarska. Jemu tehdy bylo sedmnáct let. Se svou sestrou se před třemi lety rozhodl začít v Praze podnikat. K prvnímu lednu 2013 s tím ale končí. Jeho zkušenosti jsou otřesné. Byrokracie, úplatky, neserióznost, podvody a další překážky je znechutily natolik, že nechtějí mít se svou rodnou vlastí nadlouho nic společného.

Třicetiletá maminka dvou dětí se mně zase svěřila se svými problémy s bydlením. Mají v Praze 2, v jednom starém domě, dvoupokojový byt. Když se zde radnice rozhodla byty nájemníkům prodat, přepadla její rodinu hrůza, z níž se dodnes nevzpamatovala. Nedovede si představit, kde by vzala takovou ohromnou sumu peněz na zakoupení bytu do osobního vlastnictví. Bojí se dnes úplně všeho. Takže se bála říct redaktorce Zpravodaje i své jméno.
Rozhovor se zájmem poslouchal i muž, který se nebál představit. Pan Urban bydlí na Vinohradech už čtyřicet let. Překvapil nás svou vehemencí, se kterou přiznal, že neměl komunisty nikdy v lásce, ale po tom všem, co za poslední léta s pravicovými vládami zažil a jaké neblahé zkušenosti týkající se financí má z nemocnice a od zubaře se jim v duchu mockrát omluvil. Poslední šok zažil, když mu přišel nový předpis na zálohy elektřiny a plynu, které se mu proti loňskému roku zvedly u třípokojového bytu o 600 korun. Proto, jak poznamenal, není nad jistotu, že má člověk z čeho do konce života žít. A to lidem zatím u nás nezaručil jiný režim než socialistický, přestože měl hodně nedostatků.
Když jsem v podvečer z náměstí Míru odcházela, měla jsem docela dobrý pocit, že přes veškerou snahu ODS, aby získala na svou stranu co nejvíce lidí, se jí to moc nedaří. Politikou své vlády, bezohlednou k smýšlení, potřebám a přáním obyvatel celé republiky si sama říká o svůj pád. A ač si to tato „státostrana“ nechce připustit, většina obyvatel se nemůže dočkat, až se tak stane.

I. F.

Přijďte mezi nás

Již nějakou dobu je společný sekretariát Prahy 2 a 5 organizátorem kulturní a sportovní činnosti a to nejen pro komunisty, ale pro všechny, kteří chtějí společně trávit volné chvíle. V září připravil šachový turnaj pro všechny generace o pohár Haló novin. Startovalo se v šesti kategoriích, jak v mužích, tak ženách a nechyběla ani účast dětí a mládeže. Právě pro tuto kategorii věnovalo krásné knížky nakladatelství Futura, které předal vítězům šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar.

Podzimní kulturní a sportovní činnost narušily volby do Senátu PČR, jímž se sekretariáty OV KSČM Prahy 2 a 5 věnovaly. Avšak krátce po volbách došlo k opětnému oživení této činnosti. Čtyřiadvacátého listopadu se v jejím rámci uskutečnila účast na kuželkovém turnaji v Dílech u Domažlic a 1. prosince návštěva předvánočních Drážďan.
Bohatá činnost je plánována na rok 2013. Například se počítá se založením ligy bowlingu, do níž vyšle svá družstva dvanáct až šestnáct okresních výborů KSČM. Liga bude čtyřkolová a o výsledcích bude referovat i deník Haló noviny. Na příští rok je v programu také pravidelné promítání filmů věnované některým významným bitvám 2. světové války.

Jak filmová představení, tak i ostatní akce – turistické výlety, soutěže v malé kopané či bowlingu nebo filatelistická činnost – jsou určeny členům i nečlenům KSČM. Rozhoduje zde nikoliv stranická příslušnost, stáří, pohlaví, barva pleti atd., ale pouze radost ze společného prožití hezkých chvil v kolektivu lidí, kteří mají jeden zájem: aby jim bylo spolu dobře.

Petr Šimůnek

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky