Zpravodaj číslo 2/2020 (prosinec 2020) - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zpravodaj číslo 2/2020 (prosinec 2020)

Zpravodaj OV

Zpravodaj Obvodního výboru KSČM Praha 2

Z Přemyslova facebookového deníčku
Tak vida, jako první Přemyslovec v podřipských dějinách jsem se díky panu spisovateli A. Jiráskovi narodil, zakotvil na Vyšehradě, tudíž v Praze 2, stal se nesmrtelným, a tedy přežil dobu starověkou, středověkou i novověkou. A společně s Vámi, milí čtenáři, jsem v roce 2020 vstoupil i do doby koronavirové. Její uplynulý půlrok jsem se snažil opět mj. zachytit ve facebookovém deníčku, který Vám nyní předkládám v našem Zpravodaji. Snad i tuto dobu ve zdraví přežijeme. K tomu Vám přeji hodně sil, imunity a odhodlání.
S pozdravem: „Koronaviru zmar a roku 2021 zdar!“
Váš Přemysl

Skromnost poslance Kalouska

„Za třicet let jsem v politice zažil desítky arogantních kreténů bez špetky sebereflexe. Nikdo z nich vám však v této disciplíně nesahal ani po kotníky, pane premiére. Tady na vás nikdo nemá,“ nechal se podle Novinek.cz slyšet na Twitteru poslanec Miroslav Kalousek z TOP 09. Ale má, pane Kalousku, ba má i na víc. Že ho neznáte? Podívejte se ráno do zrcadla a budete ho mít jako na dlani. Nesmíte být vůči sobě tak skromný, pane poslanče.

Přemysl (zveřejněno 29. 6. 2020)


Važme slova

V jisté tiskovině hlásící se k levici jsem si přečetl článek přirovnávající současné nepokoje v USA k ruské revoluci 1905. Článek končí slovy: „Dějiny se opakují.“ Jistěže se opakují. Avšak, alespoň podle duchovního otce levice, Marxe, většinou již jako fraška. A to autor článku, v němž se prohlašuje za marxistu a snaží se vyložit dějiny z podstaty jejich dialektiky, svým čtenářům sdělit asi nechtěl. Pokud ano, pak vzpomenu slova ještě jiného guru levice, Lenina, který nejen ruské revolucionáře nabádal: Učit se! Učit se! Učit se!


Přemysl (zveřejněno 6. 7. 2020)


Selekce podle poslankyně Němcové

„Přesvědčený demokrat musí být antikomunista,“ nechala se slyšet poslankyně za ODS Němcová. Tím vyloučila z řad demokratů i většinu našich kulturních osobností. Za všechny jmenujme alespoň vynikajícího literárního kritika, esejistu a novináře F. X. Šaldu. O jeho demokratických postojích nemůže být pochyb. Ve 20. letech minulého století předal časopis Tvorbu, jejž redigoval, Juliu Fučíkovi, když byl  zakázán komunistický tisk. Ve spojení s tím se nabízí otázka: zná vůbec Němcová F. X. Šaldu a jeho demokratické postoje? Kdyby ano, pak by své antikomunistické moudro nevyslovila. To jí, jako bývalé knihkupkyni, jež se má orientovat v literatuře, neslouží vskutku ke cti.


Přemysl (zveřejněno 13. 7. 2020)


Farizejové

To bylo řečí o posledních parlamentních volbách, jak mají strany, napříč politickým spektrem, na srdci naše blaho a zdraví. Sliby chyby. Teprve v nouzi takříkajíc poznáš přítele. Nikoliv podle farizejských úsměvů a slibů, ale jak přiloží ruku k dílu. Ta ovšem některým opozičním stranám zejména teď ochrnula. Místo aby vyzvaly své voliče k podpoře vlády v boji s koronavirem, okopávají této vládě kotníky. U dam a pánů ze STANu, ODS, TOP 09 či z pirátů zášť k Babišovi si podala ruku s pandemií. Někdy i pod ochranou České televize a několika jiných masmédií, která ještě naivně věří, že jim lidi věří.


Přemysl (zveřejněno 20. 7. 2020)

Světské spravedlnosti nic nezávidím

Podle poslankyně z TOP 09 Markéty Pekarové Adamové unikl Miloš Jakeš, jenž nedávno zemřel, světské spravedlnosti. Ve vší úctě věřme, že paní poslankyně takové „štěstí“ mít nebude a světská spravedlnost ji dostihne. Světské spravedlnosti to ale nezávidím. Bude mít práce až nad hlavu. Snad aby si povolala na pomoc řeckou bohyni spravedlnosti Themis.

Přemysl (zveřejněno 27. 7. 2020)


Hulvátství

Žhavý kandidát na cenu Žumpy české žurnalistiky, redaktor Jakub Železný, prokázal, že mu tato cena bude zaslouženě náležet. „Zabodoval“, když v České televizi se podivil, proč jedno z pražských nábřeží dosud nese jméno našeho bývalého prezidenta Ludvíka Svobody. Za odpovědí na tuto otázku se, pane Železný, skrývá nespočet hrdinných příběhů člověka, který se jako velitel čs. jednotky v bývalém Sovětském svazu zasloužil i o osvobození naší vlasti. Té jednotky, v níž bojoval také váš dědeček. Nejapnou otázkou jste chtě nechtě tak pošpinil i svého pokrevního předka. A to je hulvátství.

Přemysl (zveřejněno 3. 8. 2020)


„Historik“ Jakub Železný

„Pište si, co chcete, máme demokracii, kterou nám rozhodně Ludvík Svoboda nepřinesl…,“ obhajuje redaktor Jakub Železný svou zášť vůči našemu bývalému prezidentovi, jíž dal průchod v České televizi. Pardon, pane Železný, ale i Ludvík Svoboda přiložil ruku k naší demokracii, když se v roce 1945 zasloužil, jako velitel čs. jednotky v bývalém Sovětském svazu, v níž bojoval i váš dědeček, o osvobození naší vlasti od německého nacismu. Bez toho bychom si o demokracii, o níž mluvíte, mohli nechat jenom zdát. Třeba někde v Patagonii, jež měla být naši cílovou stanicí po vítězství Německa ve II. světové válce. To byste měl ale znát, pane Železný, když tvrdíte, že „…témata spojená s naší moderní historií, to je s dovolením můj obor...“. Jak je vidět, asi moc není.

Přemysl (zveřejněno 10. 8. 2020)


Další defenestrace na obzoru

Zdá se, že pražská radnice, místo aby se starala o „zdraví“ naší matičky měst, zahleděla se do jejích „dívčích“ let. Signálem toho je i „znovuzrození“ mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Teď se prý na radnici chystá další výlet do historie: po vzoru své předchůdkyně z 15. století připravuje vykonání třetí pražské defenestrace (druhá, jak známo, se týká Pražského hradu). Nikoliv ale z Novoměstské radnice, jak tomu bylo u první pražské defenestrace, ale z radnice Staroměstské. Proti minulosti mají být nyní oběťmi místo konšelů občané, kteří se na veřejném zasedání zastupitelstva vyjádří, že v Praze je nepořádek, chaos, bezvládí, lidově řečeno b......

Přemysl (zveřejněno 17. 8. 2020)


A teď babo raď

Kdyby bylo možné kouzelným proutkem proměnit vše, co přinesla Česká televize o našem vstřícném postoji k demokracii a svobodě, ve vodu, vzniklo by v podřipské kotlině moře. O to větší bylo mé překvapení, když jsem se z obrazovky dozvěděl, snad v důsledku letní otupělé ostražitosti České televize, pravý opak. Že jsme se o policejní povolební zákrok v Bělorusku proti některým protestujícím voličům opozice, nespokojeným s prezidentskými volbami, zasloužili i my. Respektive zábleskové granáty, jež nesly znatelně české označení. A teď babo raď, komu a co má našinec věřit?


Přemysl (zveřejněno 24. 8. 2020)


Kdo koho tráví

V poslední době se protrhl pytel s otravami, ať již jde o ruské občany v Anglii, či o Navalného v Rusku. Chtělo by se tomu i věřit, že jed se stal nekalou zbraní proti režimu nepohodlným jedincům. Kdyby tuto víru ale před časem nezpochybnila aféra s „ruským travičem“ v Praze, jež se ukázala jako vymyšlená jakýmsi naším pisálkem. Co si po tom všem má teď člověk myslet? Snad jen tolik, že opravdu otráveným je zde pouze on sám, který je nucen stále dokola poslouchat „obehrané písničky“ veřejnoprávní televize o tom, kdo koho právě tráví.


Přemysl (zveřejněno 31. 8. 2020)


O příčině a následku

Jako kdyby spadla z Marsu, divila se redaktorka České televize, když se Čína ostře ohradila proti návštěvě předsedy Senátu ČR Vystrčila na Tchaj-wanu. Marně jí spolubesedník, odborník v diplomacii, vysvětloval, že Česko uznává politiku jedné Číny, jakož i naši spojenci v EU. S velkou námahou se orientovala v kategoriích příčiny a následku, které stále zaměňovala a jejichž vztah se jí snažil ve spojení s čínským postojem k Vystrčilově návštěvě spolubesedník vysvětlit. Marně. Snad jen staré české přísloví – Na hrubý pytel hrubá záplata – by paní redaktorce pomohlo si udělat ve věci jasno.


Přemysl (zveřejněno 7. 9. 2020)


Což takhle Marťan v Senátu ČR?

Kdo by se toho nadál? Předseda Senátu ČR Vystrčil je Tchajwanec. Prohlásil se za něj záhy po příletu na jeden z ostrovů v Jihočínském moři, Tchaj-wan. Jaké to štěstí, že nelétají politici zatím na Mars. Jinak bychom se mohli dočkat toho, že se na něj náš senátní Tchajwanec vypraví a  pro změnu se prohlásí za Marťana. To by teprve na sebe upoutal pozornost. Doma a třeba i až za oceánem.


Přemysl (zveřejněno 14. 9. 2020)


„Cudnost“ České televize

Ani smrt slavného českého režiséra Jiřího Menzela neodradila Českou televizi od cenzurního zákroku. Krátce po této smrti mu věnovala značnou část svého zpravodajského programu. Jmenovala bezmála veškeré jeho dílo režisérské i herecké. Žel jeden filmový titul „cudně“ opomenula: Konec starých časů. Režisér ho natočil podle Vančurovy stejnojmenné románové předlohy a považoval jej, jak se sám vyjádřil, za zdařilý. Snad jej Česká televize neopomenula proto, že v jistém ohledu až příliš evokuje náš „současný pokrok“?


Přemysl (zveřejněno 21. 9. 2020)


Už je to tady

Čekal jsem, kdy to přijde. Kdy opozice prohlásí, že za koronavir u nás může Babiš. A už je to tady! Pronesl to z poslanecké tribuny zcela střízlivý a s vážnou tváří předseda ODS Fiala. Teď mu ještě zbývá obvinit Babiše z tání ledovce v Arktidě. Možná že by to pár volebních hlasů také hodilo. Třeba od eskymácké menšiny v Česku.


Přemysl (zveřejněno 28. 9. 2020)


O kavárníkovi a hostech

„Bože,“ obrátil se s prosbou na nebesa kavárník, „zařiď, aby se na mou kavárničku ve stověžaté matce měst nevztahovala Prymulova náhubková povinnost a večerka.“ Následující dny byla pražská kavárna otevřená dlouho do noci, aniž by strážci zákona zakročili. Kavárník si liboval nad plným lokálem. Avšak zakrátko hostů ubývalo a kavárník začal mít o ně strach. Bůh ho ale záhy upokojil: „Neměj obavy, synu, u mne je o tvé hosty dobře postaráno.“


Přemysl (zveřejněno 5. 10. 2020)


Krokodýlí slza

Jak je to dlouho, co se Minář jako vůdce milionu chvilek zaklínal, že mu jde jen a jen o demokracii a nikoliv o politiku? Ne nadarmo se ale říká, že slibem nezarmoutíš. A popravdě řečeno, bezmála nebylo ani koho zarmoutit, když Minář zanevřel na „své milionové dítě“ a ohlásil vstup do politiky. Většina lidí ho totiž prokoukla, sotva promluvil. Pouze pár jeho naivních stoupenců, kteří podlehli „masáži“ České televize z několika Minářových tyátrů na pražské Letné, uronilo krokodýlí slzu. Jestli nad Minářem nebo nad sebou těžko říct.


Přemysl (zveřejněno 12. 10. 2020)


Příliš drahé poznání

Začínáme sklízet ovoce senátorské návštěvy v čele s Vystrčilem na Tchaj-wanu. Firma Petrof přišla pro letošek o čínský trh a z Vystrčilovy spanilé jízdy na „obranu“ svobody a demokracie, čert ví kým iniciované, mají obavy i ostatní naše podniky. A to nemluvě o rouškách, které Vystrčil „vyžebral“ na Tchaj-wanu a po nichž se zem slehla. Příliš drahé poznání. Švec se má držet svého kopyta. Od středoškolského učiva, které Vystrčil vtloukal žákům střední školy kdesi v Třebíči do hlavy, je přece jen daleko k politologii a mezinárodnímu právu, do nichž se snaží marně proniknout.


Přemysl (zveřejněno 19. 10. 2020)


Lež má krátké nohy

„Zloděj křičí, chyťte zloděje!“ Snad na nikoho lépe nesedí v těchto dnech toto přísloví, než na redaktora Moravce z České televize. Zatímco se snažil chytit profesora Prymulu v rozhovoru s ním na švestkách ohledně jeho večerní schůzky v restauraci ve vyšehradské kapitole, dopustil se nehorázné lži. Tvrdil, že se této schůzky zúčastnil i náměstek VZP Šmehlík. Proti tomu se ovšem Šmehlík důrazně ohradil, neboť v době zmíněné schůzky prokazatelně trávil čas v rodinném kruhu. Pane Moravče, lhát se nemá. Ani v České televizi!


Přemysl (zveřejněno 26. 10. 2020)


Otroci mocichtivosti

Něco shnilého je ve státě dánském, říká Shakespearův Hamlet. Naposledy mi přišla tato slova na mysl, když jsem si uvědomil, že k „odstřelu“ bývalého ministra zdravotnictví Prymuly stačilo zveřejnění jakési obrazové informace v bulvárním tisku. Zatímco slušní lidé berou bulvární informaci se shovívavým úsměvem, naši politici, zejména z řad opozice, z ní vytvořili „písmo svaté“. Modlí se k němu, kde se jen dá, hlavně v parlamentu a v České televizi, jež se stala oltářem opozice. Co na tom, že toto písmo není z pera proroků, ale otroků; otroků mocichtivosti. Jako v Shakespearově státě dánském.


Přemysl (zveřejněno 2. 11. 2020)


Noční můra

Ač nepatřím do fanklubu Karla Schwarzenberga, někdy mám rád jeho knížecí humor. Například mě rozesmál jeho nedávný vtip. To když se před senátními volbami přimlouval za Miroslavu Němcovou a její případné vítězství v těchto volbách označil za výhru pro Česko. Vskutku podařený vtip. Žel záhy přestal být vtipem a proměnil se v noční můru… Bůh nás před takovouto výhrou ochraňuj!


Přemysl (zveřejněno 9. 11. 2020)


Celý Zpravodaj získáte ztažením!
Zdroj obrázků: Internet


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky