Zpravodaj číslo 2/2019 (listopad 2019) - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zpravodaj číslo 2/2019 (listopad 2019)

Zpravodaj OV

Zpravodaj Obvodního výboru KSČM Praha 2

Z Přemyslova facebookového deníčku
Již třetím rokem vycházejí týden co týden na sociální síti OV KSČM Praha 2 pravidelné poznámky k dění na českém dvorečku včetně našeho obvodu, jejichž autorem je jistý oráč z podhůří Milešovky. Několik těchto poznámek z posledních měsíců nyní přinášíme v tištěné verzi.

Smutný pohled z Vyšehradu

Vpravdě dojemnou starostlivost o kulturu projevilo vedení ODS, když prezident odmítl jmenovat za ministra kultury kandidáta ČSSD Šmardu. Avšak jak se říká, navrch huj, uvnitř fuj. Konkrétně v Praze 2, kde se ODS pohodlně usadila do křesla starosty, dostává kultura zvláště na frak. „Ve jménu“ kultury se zde demoluje architektonicky unikátní budova bývalého Transgasu. A také léta devastuje secesní skvost, nádraží Praha – Vyšehrad. Jako bych teď slyšel radní: Řešení žel není v naší kompetenci. Možná je to i pravda, ale „kůrovec“ napadl kulturu v Praze 2! A ta v kompetenci radnice snad je… Smutný to pohled shůry Vyšehradu, kam mě kdysi povolala kněžna Libuše.

Přemysl (zveřejněno: 2. 9. 2019)


Kolář tluče na obruče

Kolik Kristů bylo ukřižováno od doby bronzové a pak vtěleno do slitiny bronzu? Jako by to ale nestačilo. I pouhá bronzová slitina někomu nahání strach, třeba v pražském šestém obvodě. Možná proto zdejší starosta Kolář usiluje o její rituální ukřižování, tedy odstranění bronzového pomníku maršála Koněva z veřejného prostoru. Inkvizičně, jednou provždy a nejen z veřejného prostoru, ale především z hlav lidí. Obrazně vyjádřeno: Kolář tluče na obruče kola novodobých dějin; chce jím otočit proti jejich směru, kterým se volky nevolky ubíraly a ubírají. Není první ani poslední, kdo se o to pokouší… Marně.


Přemysl (zveřejněno: 11. 9. 2019)


V zámku a podzámčí

Tentokrát milý čtenáři nejde o známou romantickou povídku Boženy Němcové. Nýbrž o vyjádření pana knížete Schwarzenbergra, poslance Parlamentu ČR, k sankcím proti Rusku, v němž připustil, že jimi některé podniky trpí. Avšak na obhajobu těchto sankcí uvedl, že jiné podniky zase trpí třeba suchem. Tím vyslal do podzámčí ze svého zámečku kdesi za Prahou také jasný vzkaz. Co je mi po tom, že některé podniky trpí sankcemi. Co je mi po tom, že v těchto podnicích žijí tisíce otců a matek odkázaných na mzdu. Co je mi po tom, že tyto otcové a matky mají děti, které musí živit a šatit…Inu, pane kníže, jinak se dívá na svět pán a jinak kmán.

Přemysl (zveřejněno: 16. 9. 2019)


Dárek poslance Kalouska občanům ČR

Přestože do Vánoc je ještě daleko, věnoval poslanec Kalousek našim občanům dárek. A to, když veřejně prohlásil něco na způsob, že nebude již usilovat o účast být případným členem budoucích vlád. Ani neví, kolika lidem u nás udělal svým prohlášením radost. Chce se věřit, že ho neučinil ve svém častém, ve sněmovně i mimo ni známém, alkoholickém opojení.


Přemysl (zveřejněno: 23. 9. 2019)

Vítěz píše dějiny

Svatá pravda. Blíží se 30. výročí Listopadu a papír by mohl podat neklamné svědectví o tom, kolik ho za tu dobu režimní písaři a písaříkové ve svém „tvůrčím historickém rozletu“ popsali. Aby jim to šlo hladce, bylo nutné odstranit i jisté překážky. Říká se, hlavně v odborných kruzích, že jednou z nich mohla být také Čs. vládní komise pro stíhání nacistických zločinců a že i proto byla záhy, necelý rok po listopadu 1989, zrušena. A to, dodejme, v naprosté tichosti! Že by z piety k obětem nacistických zločinců?

Přemysl (zveřejněno: 30. 9. 2019)


Promarněná šance

V jedné hospůdce, kde se scházím s přáteli, vyhlásil její majitel pro štamgasty soutěž o tři žejdlíky piva. Otázka zněla: Proč poslanec Kalousek brojí proti vyššímu zdanění alkoholu? Za „A“ – protože je zodpovědný ekonom. Za „B“ – protože je spotřebitel alkoholu. Správné odpovědi se pak losovaly z klobouku. Porotcem byl nejmenovaný opoziční poslanec, také štamgast. Neměl jsem šanci vyhrát. Vsadil jsem si na „áčko.“

Přemysl (zveřejněno: 7. 10. 2019)


Vaše vyjádření nebylo košer, kníže

Vy kníže, já kníže, pane Schwarzenbergu. Přestože mě můj titul, jako prvního Přemyslovce, šlechtí o pár let dříve. I to mě opravňuje, abych Vám ve vší počestnosti sdělil, že Vaše vyjádření k úmrtí Mistra Gotta, jemuž jste upřel pohřeb se státními poctami, nebylo košer, jak říkáme slušně my, šlechtici. Zdůvodnil jste to slovy: „Ať vládl kdokoliv, žil jako v bavlnce a skvěle vydělával.“ Ruku na srdce, kníže, ani Vy špatně nevyděláváte. Přesto je mezi vámi propast. Karel Gott ze svého bohatství, tedy talentu, rozdával. Radost lidem. Zatímco Vy bohatství hromadíte. Soudě tak podle majetku, jak rychle Vám spadl do klína po Vašem návratu z emigrace. Proto nebylo Vaše vyjádření košer.

Přemysl (zveřejněno: 14. 10. 2019)


Umělec v pravdě národní

Tak moc se snažila tzv. pražská kavárna snížit smuteční ohlas smrti Karla Gotta. Vynaložila na to veškeré úsilí včetně známých manipulačních praktik ze svého arzenálu. Že to bylo úsilí liché, odpověděla pražské kavárně sama veřejnost. Víc než milión lidí v Praze na Žofíně i v jiných městech či u televizních obrazovek vyprovodil Mistra na poslední cestě. Tedy nikoliv pražská kavárna, ale lidé, co milovali Karla Gotta a jeho umění, spontánně rozhodli, kdo je umělcem vpravdě národním, jenž si zaslouží pohřeb se státními poctami.

Přemysl (zveřejněno: 21. 10. 2019)


Děti revoluce

Jistá agentura zkoumající veřejné mínění uskutečnila u příležitosti nadcházejícího kulatého výročí tzv. sametové revoluce výzkum na téma, mají-li se občané u nás nyní lépe než před třiceti lety. O kladné vyjádření ve prospěch dneška se převážně postarali mladí lidé do pětatřiceti let. Ptáte se, jak je to možné, vždyť před „sametem“ tito lidé sotva rozum brali, pokud vůbec spatřili světlo světa? Odpověď je jasná. Nezapomeňte, že v revolučním kvasu, zvláště pak sametovém, je možné vše. I to, že děti stárnou rychleji. Třeba i nenarozené.


Přemysl (zveřejněno: 11. 11. 2019)


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky