Volební zpravodaj číslo 2/2018 (září 2018) - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Volební zpravodaj číslo 2/2018 (září 2018)

Zpravodaj OV

Pavel Bouda starostou „Dvojky“? Proč ne!

Pavle, dovedeš si představit, že bys byl jako kandidát v nadcházejících volbách do Zastupitelstva MČ Prahy 2 za KSČM zvolen i starostou? Co bys po usednutí do starostovského křesla učinil nejdřív?
„Na to je snadná odpověď. Pozdravil bych spolupracovníky a hurá do terénu, mezi lidi. V kanceláři starosta toho moc nevysedí. Leda tak hemeroidy. Ale jaké problémy lidi trápí, co je zlobí, s čím nejsou spokojeni, to se dozvíš teprve v setkání s nimi. V obchodech, čekárnách u lékaře a třeba i v hospodě.“


Co tě motivuje k tomu, abys mluvil takzvaně do věcí veřejných?
„Důvodů je několik. Rozhodně tady hraje roli má povaha. Nemám rád, když někdo pouze říká, že by se mělo něco udělat, ale sám nepřiloží ruku k dílu. K tomu přispělo i mé dlouholeté působení v komunistické straně, většinou na úrovni základní organizace. Zde nestačilo říct, že se něco musí udělat. K tomu vždy bylo nutno dodat, co chci pro tu či onu věc udělat já. Také mě motivují mnozí, zejména levicově orientovaní občané, kteří říkají, že by komunisté už měli konečně zasednout na radnici, protože sociální demokraté své volební sliby, které dali občanům před čtyřmi lety, neplní. A spát mě nenechává ani komunální politika zdejší ODS, jež má v Praze 2 hlavní slovo. Hraje si s občany, tedy i se mnou, jako kočka s myší. Pořád mluví o tom, co dělá pro lidi, ale když se jí člověk podívá takříkajíc pod pokličku, zjistí, že se hlavně činí pro své členy a jejich kamarády.“


Stojí ti tvá angažovanost za to? Zvláště po listopadovém převratu, kdy komunisté, zejména díky uměle pěstované nenávisti vůči nim, nemají na růžích ustláno?
„Stojí a víc než před listopadem 1989. Čím lépe můžu dokázat „obyčejným“ lidem, nikoliv ale těm, co je média utáhla na vařené nudli, že komunisté nejsou, obrazně řečeno, lucipeři. Jak se snaží lidem namluvit Kalousek a jeho parta hic.“

Co tě táhne tak ke komunistické straně?

„Asi výchova z mládí, oba mí rodičové byli členy strany. A také v širším příbuzenstvu sahají mé stranické kořeny až do první republiky minulého století. I proto jsem zůstal po převratu ve straně a nejsem politicky na prodej.“


Od kdy jsi vlastně členem strany a jak vůbec „šel“ tvůj život?
„Členem strany jsem od roku 1977. Narodil jsem se v Mariánských Lázních, vystudoval střední filmovou školu a poté nastoupil do Československé televize, nejprve jako technik, pak jsem začal pracovat jako asistent kamery. A tady jsem byl přijat také do strany. Práce u kamery mě bavila. Leč jsem se oženil a potřeboval byt. A tak jsem z Československé televize odešel do pražských Dopravních podniků, kde jsem byt okamžitě dostal  a stal se řidičem tramvaje, později dispečerem. Stačí?“


Chceš-li, pokračuj...
„Jsem podruhé ženatý a otcem celkem tří dětí. Druhá manželka je z Vinohrad, kam jsem se přestěhoval i já. Studium i zaměstnání v televizi mě trochu poznamenaly. Proto mi nedá, abych televizi denně nezapnul a nesledoval ji nejen jako divák, ale i tak trochu profesním okem. A spokojen nejsem. Hlavně mi vadí neobjektivnost a tendenčnost v programech České televize, které by především veřejnoprávnímu mediu měly být cizí. Také mám rád muziku. Avšak co nezní jako Beatles nebo Olympic či Michal Tučný, to mě nebere. Některá vážná hudba – Smetana, Dvořák, Čajkovskij - je ovšem výjimkou.“Když jsi vzpomněl televizi, jistě máš do závěru našeho rozhovoru nějakou „historku z natáčení?
„Mám, ale není z natáčení, nýbrž je z tramvaje.“
Sem s ní!
„Do tramvaje nastupovala řádová sestra, která si hrála s mobilním telefonem. Byla jím zaměstnána a zastavila se mezi dveřmi. Jak jsem je zavíral, řádovou sestru trochu šťouchly do zad. To se jí moc nelíbilo a ozvala se. Místo toho, abych ji poučil o jízdním řádu přepravy osob,  s vážnou tváří jsem odpověděl: „Vážená sestro, myslel jsem si, že vaše kroky řídí bůh, ale jak vidím, tak ho supluje nějaký operátor.“ Lidem v tramvaji se odpověď líbila a zasmáli se. Nakonec se na mě usmála i ctihodná sestra.“

Pavle, děkuji za hezké povídání a držím palce, abys v nadcházejících „komunálkách“ zabodoval.

(Z)


Ing. Vladimír Roškot - náš kandidát do Senátu PČR

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách do Senátu za Prahu 2 a 3. Je to vaše první větší politická zkušenost? Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?
„O politiku a politickou práci jsem se zajímal již od mládí díky angažovanosti  mých rodičů. Pracoval  jsem řadu let v institucích zahraniční politiky republiky a vedle své podnikatelské činnosti působím v orgánu obvodního výboru KSČM Prahy 3. Jsem přesvědčen, že jen aktivní účastí v politickém dění mohu věci ovlivnit. Hospodská klábosení nic neřeší. Proto jsem přijal nabídku kandidovat. Vážím si důvěry, kterou jsem dostal a udělám vše pro to, abych své voliče nezklamal.“


Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora. Jak byste jako senátor mohl a hlavně chtěl lidem, kteří zde žijí, pomoci?
„Vedle obecných problémů, které jsou ve větších městských aglomeracích téměř totožné, chtěl bych se zaměřit na výstavbu  levných – startovacích bytů, lepší organizaci zdravotní péče a dopravy. Praha 2 a 3 jsou uzavřené městské obvody bez možnosti teritoriální expanze. Devadesát procent stavebních pozemků je privátních. Tato situace vytváří problém možné výstavby levných, takzvaných startovacích bytů pro starší a mladé páry. Navíc pokračuje prodej obecních bytů po změně vedení Prahy 3 - nyní ODS - i se souhlasem zastupitelů ČSSD. Jediné řešení bytové otázky je zastavení prodeje obecních bytů a jednání s developery o možnosti zajistit v rámci jejich projektů výstavbu levných bytů. Současně jsem proti takříkajíc zhušťování stávajících sídlišť výstavbou nových bloků. Dalším palčivým problémem je rozptýlenost odborných zdravotnických pracovišť. Pacient musí zvládnout několik přesunů k absolvování základních odborných vyšetření. Zvláště pro starší občany je to fyzicky a psychicky náročné. Také podporuji výstavbu trasy metra D, která by ulehčila komunikacím, protože oba naše obvody jsou v podstatě tranzitními obvody ve směru do a z centra Prahy. A v neposlední věci bych chtěl pomoci ještě jedné věci. Praha, kde je soustředěna značná část historických památek spjatých s naší historií, by měla umožnit bezplatnou návštěvu vybraných objektů mládeži do 18 let.“

Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat především a proč?
„Jak jsem již uvedl u první vaší otázky mám zkušenost z práce v zahraničních vztazích. Poznal jsem jak je důležité, a naše historie to potvrzuje, že jako malý stát s převažující exportní ekonomikou musíme se oprostit od jednostranného zaměření a hledat možnosti spolupráce napříč světovým společenstvím. Jen tak si můžeme zajistit bezpečnost a prosperitu.“
O senátorské křeslo ve vašem volebním obvodě se bude ucházet třeba sociolog Ivan Gabal, lékař a občanský aktivista, letošní kandidát na prezidenta Marek Hilšer, Ladislav Jakl, herec Vladimír Kratina, nebo současný senátor Libor Michálek. Jak své protikandidáty hodnotíte a jakou proti svým soupeřům zaujímáte strategii?
„Konkurence je velká. Do volebního klání vstupují již známé tváře z předchozích předvolebních klání nebo z veřejných politických aktivit a někteří senátorský post obhajují. Spoléhám na to, že se voliči již naučili rozeznávat, co jsou nereálné sliby, populismus, zájmy jednotlivců a zájmových skupin. Jaký bude Senát záleží jen na voličích, zda horní komora obhájí svou prospěšnou existenci, nebo se stane  odkladištěm vyhořelého paliva. Co se týče strategie, ve své kampani budu vycházet z volebního programu KSČM s heslem S lidmi pro lidi. Nejsem sám voják v poli a nabízím voličům reálný program se znalostí jejich problémů; na pražských Vinohradech žiji dvaapadesát let. Nejsem populista. V této souvislosti mě překvapila podpora skladby písničkáře Hutky, přející si smrt prezidenta, od kandidáta do Senátu doktora Hilšera. Je to skladba neetická a zvláště od lékaře bych to nečekal!“

Voleb do Senátu se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je a jak a čím budete na voliče apelovat, aby jich přišlo víc. Jakou připravujete volební kampaň? Máte nějaké moto?
„Senát má v našem politickém systému pozitivní funkci, ale otázka je, zda se dostatečně využívá. Podle mého ale Senát za dobu své existence dostatečně nepřesvědčil občany o své účelnosti. Stále je pokládán za zbytečnou instituci, která slouží k odkládání vysloužilých politiků – tedy za takzvanou trafiku. Proto ten nezájem voličů o senátní volby. Přitom právě na voličích  záleží koho do něj  vyberou. V tomto smyslu budu při své kampani apelovat na voliče, aby k volbám šli a odpovědně zvažovali koho z kandidátů do Senátu ČR vyšlou. V mé kampani především využiji mítinků s občany. Do nich jdu  s mottem: Bezpečnost a prosperita!“

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?
„Politickým úspěchem by bylo samozřejmě zvolení do Senátu. Jako osobní úspěch považuji už to, že jsem dostal důvěru KSČM stát se kandidátem do Senátu ČR.“

(HN)Naši kandidáti do ZMČ Praha 2

Pavel Bouda
Josef Skála, PhDr., CSc.
Laura Aurora Boudová
Jiřina Kurandová, Bc.
Milan Neubert, RNDr., Ph.D.
Václav Adamec
Markéta Boudová, Bc.
Oldřich Pokorný
Romana Laiblová
Martin Kolařík
Pavel Olma
Jana Neubertová, Ing.
René David, Ing.
Ivanka Jirková
Květoslava Špuláková
Tomáš Balog
František Chrt
Miroslav Kuranda
Otakar Lébl, Ing.
Oldřich Kubín
Jaroslava Kubešová
Jiří Kubeš
Zdeněk Valášek
Jaroslava Léblová
Eva Vacíková
Květoslava Burianová
Jan Moravec, Ing.
Marie Forštová
Josef Silvar
Marie Mazánková
Jaroslava Kristová
Miroslav Tůma
Arnošt Báča
Ivan Bareš, prof., PhDr., CSc.
Jindřich Voith

Řidič tramvaje
Editor internetové revue
Studentka
Zdravotní sestra
Pracovník ve výzkumu a vývoji
Advokátní asistent
Řidička tramvaje
Soustružník
Stevardka
Řidič tramvaje
Tiskař
Ekonomka
Pracovník obchodní firmy
Důchodkyně
Důchodkyně
Řidič tramvaje
Řidič tramvaje
Dělník
Technik
Grafik
Důchodkyně
Důchodce
Technik
Důchodkyně
Důchodkyně
Důchodkyně
Důchodce
Důchodkyně
Důchodce
Důchodkyně
Důchodkyně
Manažér
Důchodce
Důchodce
Důchodce

KSČM
KSČM
Bez politické příslušnosti
KSČM
SDS
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
KSČM
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
KSČM
Bez politické příslušnosti
Bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
Bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
KSČM

Volební program KSČM pro městskou část Praha 2

VAŠE PROBLÉMY – NÁŠ PROGRAM

Obec je výrazem pospolitosti člověka. Dáte-li nám důvěru a svůj hlas, zasadíme se o:
1) Dostupnost obecních bytů pro ty, co je potřebují (např. mladá manželství nebo starší občané - starousedlíci), a to za sociálně přijatelné ceny.
2) Zvýšení bezpečnosti občanů na přechodech vedoucích přes tramvajové koleje (optickou nebo akustickou signalizací) na nám. I. P. Pavlova, nám. Míru a jinde.
3) Dostupné parkování pro každou rodinu a živnost. Vrácení viditelného označení na auta o zaplacení parkovného v modrých zónách.
4) Vybudování bezplatného pokrytí Prahy 2 Internetem, toaletami a pítky.
5) Zajištění údržby chodníků, v ul. Francouzské, Záhřebské a jinde.
6) Zefektivnění veřejné správy, aby sloužila lidem a nikoliv lidé jí, například v obecních bytech navrhneme vytvoření domovních samospráv jako partnerů Správy nemovitostí Praha 2.
7) Větší podporu zakládání komunitních zahrádek.
8) Rozšíření sportovišť pro děti i dospělé.
9) Podporu zájmových, společenských i sportovních organizací a spolků.
10) Modernizaci školek, škol a zdravotnických zařízení ve správě MČ Prahy 2.

Předem děkujeme za váš hlas a těšíme se na setkání s vámi u voleb.
S úctou kandidáti do ZMČ Praha 2 za KSČM.


 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky