Komunální volby 2022 - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Komunální volby 2022

Vaše problémy – náš program

Obec je výrazem pospolitosti člověka. Dáte-li nám důvěru a svůj hlas, zasadíme se:
1. Aby bylo vyvlastněno městskou částí Praha 2 nádraží Vyšehrad, opraveno a využito k občanským účelům (galerie, muzeum, dům dětí a podobně).
2. Aby se znovu zavedl systém přidělování bytů podle potřebnosti a nikoliv formou elektronické aukce, kdy zvítězí nejvyšší nabídka, která zakládá občanskou nerovnost v přidělování bytů.
3. Aby občanům, kteří se nemohou zúčastnit pořádaných akcí pro důchodce z důvodů imobility a podobně, byla radnicí v této účasti poskytnuta pomoc.
4. Aby se navrátilo označení parkovného do původní podoby, a to samolepkou umístěnou na sklo přední části vozidla.
5. Aby se snížilo nájemné nebytových prostor, což přispěje k návratu drobných podnikatelů v potravinářství, textilní galanterii, službách a podobně do Prahy 2, kde v jejích některých částech výrazně chybí.
6. Aby se zlepšila péče o pamětní desky bojovníků pražského květnového povstání, jakož i o památky významných osobností Prahy 2.
7. Aby se zefektivnila veřejná správa a více tak sloužila lidem a nikoliv, jako je tomu převážně dosud, že občané jsou služebníky této správy.
8. Aby se zvýšila podpora zájmových, společenských a sportovních organizací a spolků, aktivně obohacujících volný čas občanů.
9. Aby se ve větší míře a rychleji než dosud modernizoval
y školky, školy a zdravotnická zařízení.

 


Naši kandidáti

Pavel Bouda
Jiřina Kurandová Bc.
Josef Skála PhDr., CSc.
Laura Aurora Boudová
Nizar Trabulsi Ing.
Romana Laiblová
František Chrt
Markéta Boudová Bc.
Miroslav Kuranda
Jaroslava Léblová
Tomáš Balog
René David
Jan Moravec Ing.
Otakar Lébl Ing.
Květoslava Burianová
Zdeněk Valášek
Jaroslava Kubešová
Jiří Kubeš
Květoslava Špuláková
Marie Forštová
Miroslav Tůma
Báča Arnošt
Josef Silvar
Vlasta Silvarová

Pavel Bouda

Váš problém náš program
Kontaktujte nás, zavolejte a napište nám!         Telefon   725 646 002        
                  E mail  http://www.praha2.kscm.cz/
Vaše jméno a příjmení                      Váš  e mail

------------------------------------------            -----------------------------------------------------

Text zprávy

               Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Chceme se podělit o problémy občanů Prahy 2 a řešit je
U příležitosti nadcházejících komunálních voleb požádala redakce Zpravodaje OV KSČM Praha 2 některé kandidáty za komunistickou stranu do městské části (MČ) druhého pražského obvodu o odpověď na tři anketní otázky:


1. Jak hodnotíte činnost dosavadního Zastupitelstva MČ Praha 2?
2. Co považujete za prvořadé, aby se v MČ Praha 2 změnilo?
3. Pokud budete zvolen zastupitelem/zastupitelkou, jaké problematice byste se chtěl/chtěla věnovat vy osobně?PhDr. Josef SKÁLA, CSc., kandidát na prezidenta České republiky:
1. Vyjdu z toho, co vidím kolem sebe i ze Zpravodaje MČ, který je distribuovaný do poštovních schránek. Radnice disponuje příjmy, jimiž lze o veřejné prostory pečovat snáz, než v mnohé venkovské obci. Z tohoto hlediska jsem žádný křiklavý problém nezaznamenal. Nejeden otazník se však rodí v jiných směrech. V zemích kypícím rozvojem (např. v Číně) by zídku rekonstruovanou na jižním okraji Gr
ébovky postavili za pár týdnů. U nás běží tato stavba tempem chromého hlemýždě. Čtu-li nápisy na místě správně, celkem stavba potrvá více než rok. Je klíčem k tajemství fakturovaná částka, která by za výkon civilizovaným tempem musela být nižší? Koho by podobné podezření minulo poté, co viděl na vlastní oči fakturu těsně pod milión korun za banální obnovu obecního bytu 3 + 1?
2. Obecní samospráva by si neměla hrát na agitační středisko zaklínadel, jež mají momentální konšelé za evangelium. Radniční zpravodaj i řada akcí se však doslova hemží právě tím. Řinčí brněním a halapartnami starých zbrojnošů. Občané, kteří ta samá zaklínadla nesdílí, to vnímají jako dotěrný opruz. Posedlost dávnými politickými válkami je však zrádná hlavně v jiném směru. Kalí rozum tváří v tvář dnešním problémům. Ekonomická a sociální pohroma valící se na naši zemi je totiž právě ratolestí mrákot adorovaných momentální radnicí. Vymanit obecní zprávu z groteskních dogmat, jimiž ujel vlak již dávno a teď dostávají ránu z milosti, je tak i první podmínkou úspěchu v řešení dnešních problémů.
3. Mou prioritou, ať již v zastupitelstvu zasednu či nikoli, je co možná dostupné bydlení pro lidi s běžným příjmem. Radnice mu může pomoci hlavně vlastní konkurencí zvlčilé lichvě na privátním trhu. Jednak důsledným zachováním tzv. férového nájemného v obecních bytech, které se podařilo prosadit už počátkem minulé dekády. Týká se lidí, bydlících v obecních bytech už „historicky“, jimž byl však upřen jejich převod do osobního či družstevního vlastnictví. Tisíce jiných domácností v devadesátých letech přišly tyto byty na pár set tisíc korun. Doba ale nazrála i pro další cíle. Proč by MČ z prostředků inkasovaných z komerčních nemovitostí i jiných zdrojů, nemohla budovat cenově dostupné bydlení klidně i v jiných pražských čtvrtích či v příměstských lokalitách?


Bc. Jiřina KURANDOVÁ:
1. Mám-li hodnotit práci zastupitelstva, nezaznamenala jsem žádné převratné události, s výjimkou projektu Nový domov, který by odlišil léta 2018 až 2020 od ostatních volebních období. Začátky pravicové politiky v naší MČ mají své kořeny v roce 1990, kdy se do čela radnice dostala ODS a vládne nepřetržitě až dosud. Rozsáhlá privatizace bytového fondu v „devadesátkách“ způsobila úbytek bytového fondu ve správě MČ. V současném programu zastupitelstva se většinou v oblasti bytové politiky projednávají záležitosti takového významu, jako je prodej zlomku pozemků pod bytovými domy. V oblasti hospodářské politiky se zastupitelstvo zabývá správou majetku zařízení, které MČ vlastní – Centra sociálních služeb a školských služeb. Vrátím-li se ještě k zmíněnému projektu Nový domov, byl občanům představen v roce 2019. Toto zařízení je určeno pro pacienty s diagnosou demence Alzheimerova typu a přednostně pro nemocné občany Prahy 2. V současné době se zařízení zatím nachází ve stadiu projektové dokumentace.
2. Za prvořadou změnu považuji přidělování bytů, a to například bodovým hodnocením. Nikoliv formou aukce, jak je tomu nyní. Takto se MČ stává lokalitou pro bohaté. Avšak každá městská lokalita potřebuje infrastrukturu, jež by zajišťovala život všem vrstvám občanů. Jiným problémem je, že okrajové části Prahy 2 schází obchody, v nichž mohou občané sehnat víc než základní potraviny. Vinohrady, okolí Riegrových sadů, Podskalí, Nuselské údolí, tady všude schází řeznictví, pekárna, textilní galanterie, domácí potřeby. Pokud mám informace, obchodníci si zde nemohou dovolit provozovat živnost z důvodu vysokého nájmu. Za zmínku stojí i poštovní úřad, jenž byl v J
aromírově ulici z hygienických důvodů zrušen. V blízkosti zde zůstala pouze pošta na Hrádku, která byla také po čase zrušena.  Nyní slouží občanům pouze pošta na Karlově náměstí, jenomže pro mnohé obyvatele to znamená cestovat tramvají až pět stanic. Také bych se ráda zmínila o tom, že některé budovy v Praze 2 připomínají spíše krajinu po bitvě. V ulici Svobodova stála překrásná budova nádraží Vyšehrad. Soukromý vlastník ji zanedbal, teď je z ní ruina. Vyvlastněním Prahou 2 by se mohly vytvořit podmínky k opravě této budovy, aby sloužila občanům. Jiný „strašák“ je o pár metrů dál, na rohu Apolinářské ulice. Kdysi nádherný dům, ve kterém se nacházely lázně, jesle a sloužil i jako ubytovna pro sestry z blízkých nemocnic. Dnes jsou okna zakrytá latěmi a s objektem se nic neděje. Proč? Protože majetek vlastníka je nedotknutelný.
3. Zajímá mě práce v majetkovém výboru. Zasedání zastupitelstva a výborů jsou veřejná, takže touto cestou lze lépe poznat názory a podněty našich obyvatel. A pokud těmto informacím „zvenku“ umí zastupitel naslouchat a dokáže s nimi pracovat, znamená to přínos v komunální politice.

Pavel BOUDA:
1. Z činnosti dosavadního zastupitelstva, které je silně pravicové, nemohu, jako levicově a komunisticky smýšlející člověk souhlasit. V rámci objektivity musím ale přiznat, že některé věci se radnici povedly, jako například oprava Grotty či altánu v Grébovce. Avšak pořád se jedná o pravicovou politiku radnice, která se o problémy, starosti a potřeby takříkajíc obyčejných lidí koneckonců nestará a neřeší je. Radnice, aby se zalíbila občanům, dělá jen to, na co je vidět.
2. Zde mám jedinou odpověď. Dostat se do zastupitelstva a začít plnit náš volební program, který se na zájmy a potřeby občanů Prahy 2 bezvýhradně orientuje.
3. Budu-li zvolen, chtěl bych se věnovat zejména pražské dopravě, z níž mám, jako dlouholetý řidič tramvaje, značné zkušenosti. To ale neznamená, že by mě nezajímaly i jiné problémy spojené se zlepšením životních podmínek občanů Prahy 2.

.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky